ข่าวประชาสัมพันธ์,  เตือนภัยผู้บริโภค

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เครื่องสำอางที่พบสารห้ามใช้ ชื่อเครื่องสำอาง ครีมหน้าใสพีวาย P.Y. Facial Skin cream

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ตรวจสอบและทำการซื้อเครื่องสำอาง จากร้านค้าออนไลน์ บัญชีเฟซบุ๊กชื่อ “P.Y. Shop -ครีมหน้าใสพีวาย” เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ และส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบสารที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง และคณะกรรมการเครื่องสำอางมีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

ให้ประกาศผลการตรวจสอบหรือผลวิเคราะห์ให้ประชาชนทราบเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเครื่องสำอาง จึงประกาศ ผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เครื่องสำอาง ดังนี้

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางข้างต้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ดังนี้ ๑. ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารประกอบของปรอท (Mercury compounds) อาจทำให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าดำ ผิวบางลง เกิดพิษสะสมของสารปรอท ทำให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ และไตอักเสบ ๒. ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารสเตียรอยด์ อาจทำให้ผิวบาง เกิดรอยแตก เส้นเลือดใต้ผิวหนังผิดปกติ หน้าแดงตลอดเวลา เกิดผื่นแพ้ เกิดสิวผด ผิวหนังมีสีจางลง หากใช้เป็นเวลานานจะเกิดด่างขาว ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ตามมาตรา ๒๘ (๔) ซึ่งผู้ใด ผลิตเพื่อขาย นำเข้าเพื่อขาย หรือรับจ้างผลิตเพื่อขายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ตามมาตรา ๒๘ (๔) อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ (๑) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้ง ปรับ ตามมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง และผู้ใดขายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ตามมาตรา ๒๘ (๔) อันเป็น การฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ (๑) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๔ วรรคสอง จึงขอประกาศให้ประชาชนเลือกซื้อเครื่องสำอางด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ ประชาชน ควรเลือกซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน ฉลากภาษาไทยมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด อย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อเครื่องสำอาง ชื่อทางการค้า ประเภทเครื่องสำอาง ชื่อของสารที่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ปริมาณสุทธิ ครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิตหรือปีเดือนที่ผลิต คำเตือน (ถ้ามี) และเลขที่ใบรับจดแจ้ง สำหรับร้านค้าที่ซื้อเครื่องสำอางเพื่อจำหน่าย จะต้องซื้อจากผู้มีหลักแหล่งน่าเชื่อถือ และมีหลักฐานการซื้อขายที่ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้ขายอย่างชัดเจน

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *