ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมลงลายมือชื่อเสนอ ร่าง พรบ.ผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติฯ เพื่อเป็นหลักประกันทางรายได้ขั้นพื้นฐานให้กับผู้สุงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไปแบบถ้วนหน้า

สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ…
1. แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ผู้สูงอายุฯ เพื่อเปลี่ยนระบบจ่ายเงินสงเคราะห์จาก “เบี้ยยังชีพ” เป็น “บำนาญถ้วนหน้า”
2. อัตราเงินบำนาญต้องไม่ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจนตามเกณฑ์ที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนด อยู่ที่ 3,000 บาท ต่อเดือน และมีการปรับทุก 3 ปี โดยไม่ต้องร้องขอ
3. แหล่งที่มาของเงินชัดเจน เพื่อจัดตั้ง “กองทุนบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ” จากงบบริหารจัดการจากภาษี 14 แหล่ง เช่น ทุนประเดิมจากรัฐ ภาษีสรรพสามิต ภาษีความมั่งคั่ง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนแบ่งค่าสัมปทานคลื่นความถี่ กำไรหุ้น ภาษีมรดก ยกเลิกบีโอไอ เป้นต้น
.
อ่านร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ฉบับเต็มได้ที่ ⏩ https://shorturl.asia/cDATN ในหัวข้อ “รายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง” ขึ้นเว็บรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว
.
🔴ใครที่เสนอร่างกฎหมายได้บ้าง
– คนไทยทุกคนที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก
– อายุครบ 18 ปีขึ้นไป
– ไปใช้สิทธิเลือกตั้งรอบล่าสุด (ใครพึ่งอายุ 18 ปียังไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งก็ลงชื่อได้)
.
🔴การลงลายมือชื่อเพื่อเสนอกฎหมายดังกล่าว เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ที่ให้ประชาชนสามารถเสนอกฎหมายได้ ซึ่งต้องใช้แบบฟอร์มการเสนอกฎหมายที่มีการลงลายมือชื่อขั้นต่ำที่ 10,000 รายชื่อขึ้นไป “โดยไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน”
.
ที่มา: บำนาญแห่งชาติ และสภาองค์กรของผู้บริโภค

เราไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอน เลขบัตรประชาชนแต่ละท่านใช้ในการเสนอกฎหมายเท่านั้น รักษาความลับไว้ดุจไข่ในหิน

“มาช่วยกันสร้าง #รัฐสวัสดิการ#บำนาญแห่งชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศนี้ไม่ใช่แค่รอดตาย แต่ต้องอยู่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *