สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม

สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม (สพบ.) เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการปกป้องจากผลกระทบของการใช้สิทธิ์และบริการที่ไม่เหมาะสม การตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียน และส่งเสริมการใช้สิทธิ์ของผู้บริโภคในการต่อต้านและระดมทุนสำหรับการปกป้องสิทธิ์ของผู้บริโภค โดยผ่านการดำเนินการด้านนโยบายและมาตรการต่าง ๆ สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคได้สร้างความตระหนักและเสริมสร้างความเข้าใจในสิทธิ์และความจำเป็นของการคุ้มครองผู้บริโภคในสังคม โดยเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความมั่นคงและมั่นใจในการใช้บริการและการซื้อขายสินค้า โดยมีการเข้าใจและยอมรับถึงการรับประกันสิทธิ์ของผู้บริโภคในระบบการค้าและการบริการ นอกจากนี้ การส่งเสริมความร่วมมือและความเป็นมิตรกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ได้สร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการเพิ่มความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสิทธิ์ผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมและมีความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

สพบ. การให้บริการประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพ

สาระดีๆจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย

สมาคมพิทักษ์สิทธิ ผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม (สพบ.)

คุ้มครองสิทธิและสื่อสารเพื่อผู้บริโภค
ที่อยู่สำนักงาน :: 105/13 หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
เบอร์ติดต่อองค์กร :: 098-8249485
E-mail:: maeklongconsumer@gmail.com
Line OA ID: @269physm

ผู้ประสานงานหลัก :: นางสาวชมพูนุช เอโกบล
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก :: 098-8249485