ข่าวประชาสัมพันธ์

ทิศทางการทำงานของสภาองค์กรของผู้บริโภค

สภาผู้บริโภค เป็นองค์กรที่มีความสำคัญมากในการคุ้มครอง และกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของผู้บริโภค เพราะว่าปัจจุบันการให้บริการสินค้าต่าง ๆ มีความซับซ้อนและหลากหลายทั้งปัญหาเชิงจุลภาค เช่น การหลอกลวง รวมถึงปัญหาเชิงนโยบาย เช่น ค่ารถโดยสารของขนส่งมวลชนแพง ค่าไฟฟ้าแพง จึงต้องมีองค์กรหลักที่ลุกขึ้นมาผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไข อีกทั้งต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาขับเคลื่อนร่วมกัน โดยเฉพาะการให้ความรู้กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
.
ทั้งนี้ การทำงานขององค์กรผู้บริโภคต้องอาศัยงบประมาณ เพราะฉะนั้นงั้นหากไม่ให้งบประมาณ เพราะมองว่าสภาผู้บริโภคเป็นองค์กรภาคประชาสังคม หรือเอ็นจีโอ (NGO) แล้วตัดงบประมาณนั้นไม่ถูกต้อง แต่ควรจะเป็นการให้งบประมาณเพื่อสนับสนุน และพูดคุยร่วมกันว่าควรจะวางบทบาทที่เหมาะสมอย่างไรเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับทุกฝ่าย
|
ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันอิศรา
จาก ‘เวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อทิศทางการทำงานของสภาองค์กรของผู้บริโภคอย่างยั่งยืน’

ทั้งนี้ มีตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ ทั้งนักวิชาการ หน่วยงานรัฐ พรรคการเมือง ภาคธุรกิจ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคมทั้งหมด 27 คน ที่ร่วมแสดงความเห็นในเวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ซึ่งแต่ละความเห็นน่าสนใจและมีประโยชน์อย่างมากต่องานคุ้มครองผู้บริโภค
.
ผู้บริโภคสามารถอ่านรายละเอียดความคิดเห็นของแต่ละท่านได้ที่ : https://bit.ly/3XSLrj6)
.
.
#สภาองค์กรของผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค #ผู้บริโภค
#เวทีรับฟังความเห็น #สิทธิผู้บริโภค

โพสต์โดย สภาองค์กรของผู้บริโภค เมื่อ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2023

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *