ข่าวประชาสัมพันธ์,  เตือนภัยผู้บริโภค

เครื่องราง ของขลัง กับการโฆษณาเกินความจริงเครื่องราง

      เครื่องราง ของขลัง พระเครื่อง ถือเป็นหนึ่งในสิ่งของที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนจํานวนไม่น้อยเช่นเดียวกับ
การขอพรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจตามความเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมเสริมโชค วาสนาและเป็นพลังบวกในการ
ดําเนินชีวิต ในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ํามีส่วนให้คนจํานวนไม่น้อยหันมาบูชาเครื่องรางของขลัง ดูดวง วัตถุมงคล เพื่อหวังให้
เกิดความสําเร็จ ทําให้เกิดช่องว่างให้มิจฉาชีพใช้เป็นกลในการหลอกลวง นอกจากนั้นยังมีการจําหน่ายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ยิ่งสร้างสับสนความงมงายให้กับสังคมได้ง่ายขึ้น มีการโฆษณาหรือชักชวน โดยใช้ข้อความที่ยากแก่การพิสูจน์
มีการอวดอ้างสรรพคุณเชิงอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ทําให้ผู้บริโภคจํานวนไม่น้อยหลงเชื่อและได้รับความเสียหาย

     เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับผู้บริโภค สคบ. จึงออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการ
โฆษณา เรื่อง แนวทางการใช้ข้อความโฆษณาที่มีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงอันยากแก่การพิสูจน์และแนว
ทางการพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงเกี่ยวกับข้อความโฆษณา พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการป้องกันหรือระงับยับยั้งไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบหรืออาจเกิดอันตรายกับผู้บริโภค ที่เกิดจากการใช้สินค้าหรือ
บริการจากการโฆษณาขายเครื่องราง ของขลัง เพราะมีกลุ่มบุคคลใช้ความเชื่อทาง
ด้านศาสนามาแสวงหาผลประโยชน์ ได้ทําการโฆษณาสรรพคุณพระบูชาและวัตถุมงคล
โดยอ้างแหล่งที่มาของวัสดุที่นํามาสร้างพระบูชาวัตถุมงคลและเทวรูปต่างๆ ตลอดถึงอ้าง
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆ โดยไม่คํานึงถึงหลักธรรมคําสอนที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาทําให้ประชาชนเกิดความหลงผิด การโฆษณาเหล่านี้มักใช้ข้อความที่ยากต่อการพิสูจน์ อวดอ้างสรรพคุณที่เกินจริง
 เช่น เสริมโชคลาภบารมีหรือทําให้หายจากการเจ็บปวด ทําให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและได้รับความเสียหายหรืออันตราย
และเสียเงินไปจํานวนไม่น้อย
     ทั้งนี้ หากประกอบธุรกิจหรือผู้ใดทําการโฆษณาที่มีลักษณะอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือข้อความที่ยาก
แก่การพิสูจน์ จะมีโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา ๔๗ หากผู้บริโภค
พบการโฆษณาที่เอาเปรียบหรือไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ สคบ. สายด่วน ๑๑๖๖ 
.
หรือ สำหรับผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม หากพบปัญหาผู้บริโภค ไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถติดต่อขอปรึกษาหรือร้องเรียน ได้ที่
โทรศัพท์ : 098-8249485
อีเมล : maeklongconsumer@gmail.com
line official account ของสมาคมพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภค https://line.me/ti/p/~0988249485
ที่อยู่ : 105/13 หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *