ข่าวประชาสัมพันธ์

เวทีเตือนภัยปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยและด้านบริการสุขภาพ (ปัญหาผู้ใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ) และพัฒนาความร่วมมือในการจัดการปัญหา

     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม หน่วยงานประจำจังหวัดสมุทรสงคราม สภาองค์กรของผู้บริโภค และภาคีเครือข่าย พร้อมกับเภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง กรรมการนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภค และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าพบนายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 36 องค์กร ร่วมกันหารือเวทีเตือนภัยปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยและด้านบริการสุขภาพ (ปัญหาผู้ใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ) และพัฒนาความร่วมมือในการจัดการปัญหา เพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนาความร่วมมือในการจัดการปัญหา พร้อมสร้างมาตรการป้องกันร่วมกัน  เช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น

     สมาคมฯ ได้นำเสนอสถานการณ์ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้บริโภค ประเด็นผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย และด้านบริการสุขภาพ (ปัญหาผู้ใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ) โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน พบว่าสถิติเรื่องร้องเรียนด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งหมด 121 เรื่อง ทางสมาคมฯ จึงร่วมกับ สสจ. ในการลงพื้นที่เฝ้าระวัง และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัย ในพื้นที่นำร่อง 7 ชุมชน ได้แก่ ตำบลนางตะเคียน ตำบลแหลมใหญ่ ตำบลบางขันแตก ตำบลบางนางลี่ ตำบลสวนหลวง ตำบลบางกุ้ง และตำบลบางคนที-ยายแพง โดยพบผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัยหรือผิดกฎหมาย มากถึง 56 ตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเลขทะเบียน อ้างสรรพคุณเกินจริง และบางตัวอย่างไม่มีฉลากที่ระบุภาษาไทย ซึ่งการฝ่าฝืนจำหน่ายถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้จึงได้ประชาสัมพันธ์และตักเตือนผู้ขายเบื้องต้นแล้ว ในส่วนของสถิติเรื่องร้องเรียนด้านบริการสุขภาพ ทั้งหมด 46 เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล ปัญหาการบริหารจัดการที่สร้างภาระให้กับผู้มาใช้บริการมากเกินไป เช่น การตรวจสอบประวัติการรักษา ประวัติการใช้ยา เป็นต้น และปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการ รวมทั้งพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยบริการที่มีการใช้คำพูดไม่สุภาพ 

     ซึ่งการจัดการปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยและด้านบริการสุขภาพ ทางสมาคมฯ มองว่าการพัฒนาความร่วมมือกับ อปท. เป็นสิ่งสำคัญ ทั้งในเรื่องการอนุญาตจัดตั้งตลาดนัดและการกระจายข่าวสารเพื่อเตือนภัยไปยังประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนจังหวัดสมุทรสงครามมีความสุข ได้รับความคุ้มครอง อย่างเป็นธรรม และยั่งยืน 
    นอกจากนี้ ตัวแทนจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ทาง สสจ. ยินดีลงพื้นที่ร่วมกับ อปท. ที่ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเลือกใช้หรือเลือกขายผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง และยาสมุนไพร ให้กับประชาชนในชุมชนนั้น ๆ สู่การเป็นชุมชนที่ปลอดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย
เวทีเตือนภัยปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *